kode160.no


Kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160)

 

Sørlandet sykehus HF, Prehospitale tjenester er godkjent arrangør for utrykningskurs, og har drevet med slik opplæring siden 2005.

 

Våre instruktører er godkjente i henhold til gjeldende forskrifter og har en lang og bred erfaring innen utrykningskjøring.

 

Ved at vi har en lokal tilknyting kan vi gi deltakerne en tett og god oppfølging. Dette har vist seg svært verdifullt, ikke minst for deltakere som av forskjellige årsaker, for eksempel sykdom, har måttet avbryte/utsette opplæring.

 

Opplæringen gjennomføres i henhold til gjeldende læreplan utgitt av Vegdirektoratet 1. juli 2009.

 

Utrykningskurset består av 4 moduler der både teoretisk og praktisk undervisning inngår.

 

Målgruppe
Målgruppe for kurset er personell som i yrke eller tjeneste skal føre utrykningskjøretøy under utrykning.

 

Gjennomføring
Et viktig mål for opplæringen av utrykningsførere, er å gi økt risikoforståelse, og dermed mindre tilbøyelighet til å kjøre med høy risiko.

De teoretiske og praktiske emner skal framstå for elevene som en helhet, der teorien legger grunnlaget for den praktiske kjøringen. Kurset setter teori, praksis og progresjon i sammenheng.

Den praktiske delen vil være preget av stor selvstendighet fra elevens side. Elevens forståelse og tolkning av trafikksituasjonen skal føre til handlingsvalg som ikke medfører for høy risiko. Øvingsområdet legges opp slik at elevens vurderinger blir satt på prøve.

Under den praktiske opplæringen arbeider inntil tre elever sammen med instruktøren mot felles mål. Elevene roterer mellom rollen som fører og observatør og skal være delaktig i evalueringen underveis.

Det blir benyttet biler som sikrer gode forhold, også for baksetepassasjerene under utrykningsøvelsene. Medelevene får fullt utbytte av den kommunikasjon som foregår mellom instruktør og sjåfør.

Undervisningen gjennomføres på dagtid, men noe kveldskjøring må påregnes.

 

Avslutning
Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk førerprøve
Bestått førerprøve gir førerrett for utrykningskjøretøy under utrykning (nasjonal kode 160 i førerkortet). 

 

Vedlikeholdstrening
Den nye forskriften pålegger etat, foretak eller organisasjon som har utrykningstjeneste som en del av virksomheten å sørge for at utrykningspersonellet gjennomfører nødvendig faglig vedlikehold og utvikling.

Vi kan planlegge å gjennomføre vedlikeholdstrening tilpasset den enkelte etats behov og ønske, både når det gjelder innhold og omfang.

Risiko og holdninger vektlegges i undervisningen.

Arkiv

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30